Information

 

ÅRSREDOVISNINGAR

Årsredovisning 2019
årsredovisning 2018
årsredovisning 2017
årsredovisning 2016-12-31 03221

Vem svarar för underhållet?
Underhållsansvar

Stadgar

Telefonnummer när det gäller felanmälningar:
Riksbyggen dygnet runt  0771-860 860
TV Telenor 020-222 222
Bredband Telenor 020-222 222
Störningsjour  130 40  Securitas

TELE-NR för Bokningar av Samlingslokal, Grovtvättstuga och Uthyrningsrum
Per-Inge Eriksson 070-621 09 69
Ove Alvén 070-627 12 41
Inger Boström 073-063 84 30
Uthyrningsrum  200 kr/dygn.
Vid uthyrning av samlingslokal utgår en administrationsavgift a 200 kr.
För att inte riskera ytterligare spridning av Corona-viruset,
kommer vi för närvarande inte att hyra ut samlingslokalen för
sammankomster. Vid förändrat läge avseende åtgärder i samband
med pågående Pandemi återkommer vi givetvis med ny information.
Styrelsen

LÄGENHETSNYCKLAR
Om lägenhetsinnehavare behöver ytterligare nycklar till lägenhetsdörren måste man hämta rekvisition hos vicevärden på Riksbyggens kontor, tisdag eller torsdag. Denna rekvisition tas med till Dala-Lås, där man köper extra nycklar.
Styrelsen Brf. Sadelmakaren.

VICEVÄRD
Vicevärd kontoret på Stenhålsgatan 10 (Riksbyggen)
Tisdagar 09.00 – 11.00
Torsdagar 14.00 – 16.00
För information angående: Ordningsfrågor, Nycklar
Överlåtelse av lägenhet, Parkeringsplatser och Garage
Vicevärd kontoret kommer att vara stängt för besökare tillsvidare pga rådande pandemi.
Vicevärd kommer att sköta sysslorna via telefon 0243 – 646 17

TRIVSELGRUPPEN
Trivselgruppen träffas måndagar och onsdagar
kl 10-12 i lokalen.
Välkomna!

OM EN HUVUDSÄKRING
löser ut så försök i första hand att kontakta
Ove Alvén 070-627 12 41
Kennet Arvidsson 0243-227 897
vilka har nyckel till elcentralerna.
Om ovanstående ej är tillgängliga
0771-860 860

HYRESLEDIGT
Motorcykel/mopedplatser i varmgarage 100 kr/mån
Kontakta Mikael Johansson
Riksbyggen 646 17

  BREDBANDSNÄT
Alla lägenheter är  kopplade till Telenors nät. Porttelefoner
och bokning är i funktion. Nyinflyttade ringer Telenor
020-222 222 och anmäler sig som kund. Gäller
även vår TV-tjänst.

TV.
Byte av TV-leverantör har skett i 20/3 2018.
Telenor har nu tjänsten.

Mitt Riksbyggen
Surfa in på Riksbyggen.se och skaffa en inloggning
för boende. Mitt Riksbyggen innehåller information
och nyttigheter. Se tex dina avier.

Rökförbud.
Från 1/7 2019 är det rökförbud i våra lekplatser och i
anslutning till entréer till affärslokaler.

Från 1/4 2020 höjs årsavgiften (hyran) med 2,0%
Styrelsen

Information om avgiftshöjning 1 januari 2021
Det allmänna kostnadsläget har ökat med minst 2% avseende el,
vatten, värme mm. Men vi i styrelsen anser att vår förenings ekonomi
är stabil och väljer att lägga höjningen lite lägre.
Styrelsen för Sadelmakaren har därför tagit beslut om en höjning av
gällande lägenhetsavgift. Höjningen kommer genomföras från och med
den 1 januari 2021 med 1,5%.
Styrelsen

ÅRSSTÄMMA
2020 års föreningsstämma blir tisdag 9/6  utomhus.
Formell kallelse med bokslut och närmare information
har delats ut i postfacken 25/5.
Styrelsen

BELYSNING KÄLLARE / FÖRRÅD
Om belysningen är ur funktion i en källargång så
ringer ni 0771-860 860, då byter RB:s fastighetsskötare
ut den defekta. Om belysningen i eget förråd är ur
funktion så får ni åtgärda detta själva då det endast
är förrådsinnehavaren som har nyckel till sitt förråd.
Styrelsen Brf Sadelmakaren