Hus K

Adress: Stenhålsgatan 10

Vinkelhus i ett och två våningar.

Huset hyrs i sin helhet av Riksbyggen.
I förlängningen av våning ett finns Föreningens samlingslokal, vävstuga, hobbyrum, förråd och kontor.