Styrelse

Beslutande

Ordförande
Ove Alvén
Ansvarig Fastighet och miljö Ekonomi
070-627 12 41
Vice Ordförande
Kennet Arvidsson
Ansvarig Låsinstallation Brandskydd
0243-227 897
Sekreterare
Erik Arnberg
Ansvarig Information GDPR
0243-224 637
Ledamot
Per-Inge Eriksson
Ansvarig Tags
070-621 09 69
Ledamot
Inger Boström
Ansvarig Samlingslokal Hyresrum
073-063 84 30
Ledamot
Ann-Sofie Bäckman
Ansvarig Planteringar
0243-814 77

Suppleanter

Jan Holgersson
0243-807 06
Christer Junglert
0243-815 49
Susanne Olsson
072-204 45 01
André Holmqvist
076-288 31 25
Sanna Jågas
070-698 00 05
Eva Hedvall
070-203 63 57

Valberedning

Jan-Erik Stoor
070-392 13 89
Mona Jonsson
070-335 86 54
Lillemor Jensen
0243-223 486

Internrevisor

Mats Sjöstrand
0243-816 20